Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk voor MeerWaarde verlengd

Op 18 mei 2023 heeft welzijnsorganisatie MeerWaarde een verlenging gekregen voor twee jaar van het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk.

Martijn Kool, Directeur-Bestuurder van MeerWaarde: “We zijn het aan onze klanten – de inwoners van Haarlemmermeer - en opdrachtgevers verplicht om ons voortdurend te blijven verbeteren. Om dié dienstverlening te bieden die effectief bijdraagt aan het welzijn van onze kwetsbare inwoners. Daarom hebben we ons door externe onafhankelijke experts laten beoordelen op scherpe kwaliteitscriteria. Het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland staat voor vakmanschap, goede bedrijfsvoering en een lerende cultuur. Het certificaat ontvangen betekent voor MeerWaarde erkenning voor het werk van vrijwilligers, medewerkers en management. Een fantastische pluim voor het sociaal werk van MeerWaarde! En een mooi compliment voor iedereen die hier elke dag weer aan werkt!"

Opvallend sterke punten MeerWaarde

De onderzoekers constateren in hun toetsingsrapport drie opvallend sterke punten van MeerWaarde:

  • “MeerWaarde heeft een hoge mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel voor de inwoners van Haarlemmermeer.”
  • “Er is een weloverwogen aanpak voor herijken nieuwe missie/visie en gemeentelijke opdracht met breed betrekken stakeholders."
  • "De medewerkers ervaren veel (ervaren) professionele ruimte."

Over het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk

Het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland biedt opdrachtgevers, stakeholders en klanten inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening die zij inkopen bij sociaalwerkorganisaties. Het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk is ontwikkeld vanuit gedeelde waarden binnen de branche en vanuit de ambitie om optimaal te presteren. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor inwoners en faciliterende, lerende organisaties met adequaat bestuur.

nieuws, 4 augustus 2023

alle activiteiten