Informatie

Contactpersonen

Mariela Chirino
023 - 569 88 88

Voorbeelden

Voorbeelden van bedrijven met het hart op de juiste plaats, vindt u hier.

Vrienden

Word ook vriend van MeerWaarde.

Business & Social Impact Event

Jaarlijks organiseert de VrijwilligersCentrale het Business & Social Impact Event. Onderdeel van het event is de Maatschappelijke Beursvloer. 
Alles over het Event leest u hier.

Bedrijven

Als ondernemer beseft u dat een gezonde omgeving voor uw medewerkers een succesfactor van uw bedrijf is.

Heeft u medewerkers die worstelen met maatschappelijke vraagstukken zoals financiën, schulden, zorg voor hun ouders, opvoeding van de kinderen, echtscheiding, burenruzie, (dreigende) dakloosheid, eenzaamheid of een ander thema? Wij helpen uw medewerkers graag!

Daarnaast kunt u met uw organisatie een bijdrage leveren aan een samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt. In Haarlemmermeer en daarbuiten zijn gelukkig veel bedrijven met het hart op de juiste plaats. Betrokken ondernemen rondom maatschappelijke thema’s kunt u op verschillende manieren doen: met mensen, middelen, massa, media en munten. Wij noemen dat de 5M’s:

  • Mensen: het beschikbaar stellen van medewerkers. Medewerkers zetten zich deels tijdens werktijd in voor een maatschappelijk doel door bijvoorbeeld advies of praktische ondersteuning te verlenen. Voorbeelden: financieel advies, coaching van jongeren bij het schrijven van projectplannen, helpen bij het invullen van formulieren. 
  • Middelen: het beschikbaar stellen van faciliteiten of goederen. Voorbeelden: sponsoring van activiteiten, (afgeschreven) computers of andere devices. 
  • Massa: het openstellen van netwerken. Voorbeeld: introductie bij collega-bedrijven.
  • Media: het openstellen van in- en externe mediakanalen voor promotie. Voorbeelden: vermelding in een nieuwsbrief, ophangen van posters. 
  • Munten: het beschikbaar stellen van geld waarmee nieuwe waarde wordt gecreëerd.

Met haar bedrijvenloket is MeerWaarde de schakel tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven die zich willen inzetten voor de samenleving. We zijn onder andere de kartrekker van projecten als de Maatschappelijke Beursvloer en het platform Haarlemmermeer voor Elkaar. In het advies maatschappelijk betrokken ondernemen leest u meer over de mogelijkheden.

(update 29 juni 2023)

alle activiteiten