Missie & Visie

Waar wij voor staan. Onze missie.

De professionals en vrijwilligers van MeerWaarde zijn er voor die mensen die het even niet alleen redden. We staan naast hen en leveren kortdurende ondersteuning. Voor hen die een beroep op ons doen, werken we samen aan een passend antwoord. We zijn nabij en daardoor zien we wat preventief aandacht nodig heeft. In samenwerking met ons netwerk zorgen we dat passende acties worden ondernomen. Wij zijn in ons netwerk de verbinder.

Waar wij voor gaan. Onze visie.

We bevorderen zelfredzaamheid

Inwoners die het even niet alleen redden weten ons te vinden. We hebben aandacht voor het individu en zorgen voor een veilige omgeving waarin inwoners met hun hulpvraag bij ons terecht kunnen. Wij stimuleren iedereen om op eigen benen te staan en ondersteunen daar waar dit noodzakelijk is. Door de sociale kaart goed te kennen, zorgen we ervoor dat inwoners door de juiste partij worden geholpen.

We zijn de verbinder

Door intensief in het lokale sociaal domein samen te werken op zowel strategisch als operationeel niveau zorgen we ervoor dat inwoners de juiste hulp en ondersteuning krijgen. Vanuit onze lokale kennis verbinden we inwoners met elkaar. Hiermee investeren we in de ontwikkeling van krachtige buurten en woonkernen.

We werken preventief

Onze werkwijze is er op gericht om nabij te zijn en de situatie thuis goed te kennen. Zo kunnen we preventief werken waarbij we vroegtijdig oog hebben voor vraagstukken rondom eenzaamheid, armoede en gezondheid. Kinderen en jongeren hebben daarbij onze speciale aandacht. We zien hun kwetsbaarheid en bevorderen hun weerbaarheid.

We zijn zichtbaar

Inwoners en organisaties weten ons te vinden en weten wat ze van MeerWaarde kunnen verwachten. We hebben een lage drempel. We zijn in staat om het effect van onze dienstverlening in kaart te brengen en daarmee bewijs van onze meerwaarde te leveren.

We zijn professioneel

Onze medewerkers doen het werk met hart en hoofd: compassioneel en resultaatgericht. Wij zijn goed in onze professie en beschikken over de voorwaarden om te kunnen uitblinken. Wij richten ons daarbij op de inwoners van Haarlemmermeer. We investeren continu in onze eigen professionele ontwikkeling opdat we actueel, fris en vitaal blijven. Wij zijn wendbaar en gericht op het benutten van onze eigen talenten en die van collega’s.

Onze slogan is: Zelf, samen, sterker!

alle activiteiten