VrijwilligersCentrale HAARLEMMERMEER

023 - 569 88 71
Waarmee kunnen wij u helpen?

Voor informatie en vragen kun je terecht bij:

Marjo Frankhuizen<br/>Sociaal werker <br/>Marjo.Frankhuizen@meerwaarde.nl
Marjo Frankhuizen
Marjo.frankhuizen@meerwaarde.nl
023 - 569 88 71

Mary van der Drift<br/>Coördinator VrijwilligersCentrale<br/>mary.vanderdrift@meerwaarde.nl
Mary van der Drift
mary.vanderdrift@meerwaarde.nl
023 - 569 88 71

Veiligheid

Als vereniging of vrijwilligersorganisatie wil je de zaken goed op orde hebben. Werk je als organisatie met minderjarigen en/of  kwetsbare cliënten, dan is de zorg voor een veilige omgeving essentieel.

In veilige handen

Je wilt ten slotte een situatie scheppen waarin kinderen en jongeren kunnen groeien en bloeien. Maatregelen nemen om seksueel misbruik te voorkomen horen daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

Om vrijwilligersorganisaties hierbij te helpen is er een themawebsite van In Veilige Handen ontwikkeld.


VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

 Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Vaak vragen organisaties om een VOG aan (potentiële) vrijwilligers. 

Deze regeling is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Doel is het bevorderen van veiligheid in activiteiten voor jeugd en, vanaf januari 2015, ook verstandelijk beperkten en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers.

 Een aanvraag voor de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan nu ook worden afgewezen alleen op basis van politiegegevens. Tot nu toe kon een VOG alleen worden geweigerd op basis van justitiële gegevens. Dit is een verbetering en maakt de VOG nog iets nuttiger.

Lees hier de laatste informatie over de veranderingen betreffende VOG per 1 november 2018. Nu ook voor de meeste organisaties gratis VOG en de nieuwe regeling geldt voor alle vrijwilligers in Nederland die werken met kwetsbare mensen (afhankelijkheidssituatie). 

Komt uw organisatie in aanmerking voor gratis VOG’s?

  • Organisaties kunnen de VOG ook (digitaal) aanvragen, maar daarvoor moet wel per persoon/vrijwilliger betaald worden. De prijs voor een VOG is per 1 maart 2016 omhoog gegaan van €30,05 naar €41,35. Klik voor informatie en aanvraagformulier hier.
  • Voor enkele organisaties is het mogelijk een gratis VOG voor haar vrijwilligers te regelen. Vanaf 2015 kunnen organisaties die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken een gratis VOG aanvragen.
  • Werken uw vrijwilligers met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking? Ga naar www.gratisvog.nl om u aan te melden voor de Regeling Gratis VOG.
  • Werken er vrijwilligers bij uw organisatie die elders in de wereld zijn geboren en getogen? Houd er dan rekening mee dat het VOG wordt afgegeven op basis van alleen Nederlandse justitiële en politiegegevens.
  • Meer informatie over het aanvragen van een gratis VOG vindt u hier. De procedure en het aanmeldformulier klikt u hier.


Voorwaarden voor verkrijgen gratis VOG

Als uw organisatie gebruik wil maken van de Regeling Gratis VOG moet zij voldoen aan een aantal voorwaarden die het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt. U kunt deze voorwaarden op  de website van de Dienst Justitie , die de gratis verstrekking mogelijk maakt, in hun geheel terugvinden. Kort gezegd moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • De organisatie bestaat voor minimaal 70 procent uit vrijwilligers en is een echte vrijwilligersorganisatie (heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt). Onder meer uitgezonderd van de Regeling Gratis VOG zijn: welzijnsorganisaties, scholen, BSO, TSO en peuterspeelzalen en organisaties met een winstoogmerk.
  • De werkzame vrijwilligers voor de organisatie zijn niet reeds op grond van andere wet- of regelgeving gehouden om een VOG aan te vragen.
  • Vrijwilligers binnen uw organisaties werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking.
  • De organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit kan variëren van het hebben van vertrouwens(contact)personen tot een goed aannamebeleid voor vrijwilligers. U moet óf een link kunnen plaatsen naar informatie op uw website óf een document uploaden óf uw beleid kunnen omschrijven.


Kijk voor meer informatie en tips rondom Wetten, regels en veiligheid ook eens in onze Toolbox.

 

Vragen of meer informatie?

023-569 88 71
vrijwilligerscentrale@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp