VrijwilligersCentrale HAARLEMMERMEER

023 - 569 88 71
Waarmee kunnen wij u helpen?

Advies nodig bij jouw vrijwilligersbeleid?

Marjo Frankhuizen<br/>Sociaal werker <br/>Marjo.Frankhuizen@meerwaarde.nl
Marjo Frankhuizen
Marjo.frankhuizen@meerwaarde.nl
023 - 569 88 71

Mary van der Drift<br/>Coördinator VrijwilligersCentrale<br/>mary.vanderdrift@meerwaarde.nl
Mary van der Drift
mary.vanderdrift@meerwaarde.nl
023 - 569 88 71

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers spelen vaak een belangrijke rol binnen een organisatie. Belangrijk dus ook om te regelen dat je voldoende en geschikte vrijwilligers vind en ze ook weet te behouden, inclusief tips hoe.

Een goed vrijwilligersbeleid kan hier aan bijdragen. Het geeft vrijwilligers vertrouwen en richting binnen de organisatie.

Tevens is het van belang om taken, verantwoordelijkheden, rechten en plichten van vrijwilligers in het beleid vast te leggen. Het doel hiervan is duidelijkheid te scheppen over wederzijdse verwachtingen en het functioneren van zowel de vrijwilligers als de hele organisatie te verbeteren.

 Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen binnen een vrijwilligersbeleid:

  • Wat is de plek van vrijwilligers binnen de organisatie? 
  • Hoe worden vrijwilligers geworven?
  • Is er een vrijwilligerscontract?
  • Welke vormen van begeleiding zijn er?
  • Vallen de vrijwilligers met al hun activiteiten onder de vrijwilligersverzekering?
  • Is er een vergoeding?
  • Wat kan er gedeclareerd worden?
  • Hoe worden de vrijwilligers gewaardeerd?
  • Welke veiligheidsrisico's zijn er?

Kijk voor meer tips en informatie over Vrijwilligersbeleid ook een in onze Toolbox.

Vragen of meer informatie?

023-569 88 71
vrijwilligerscentrale@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp