VrijwilligersCentrale HAARLEMMERMEER

023 - 569 88 71
Waarmee kunnen wij u helpen?

Over Ons

De VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer, een essentieel onderdeel van MeerWaarde en het centrum voor kennis over vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet in de gemeente Haarlemmermeer.

Ons doel is om inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven aan te moedigen en te ondersteunen bij maatschappelijke betrokkenheid en vrijwillige inzet. 


We bieden verschillende diensten aan om dit te realiseren:

Advies en ondersteuning bij inzetten en werven van vrijwilligers 💼

Stimuleren en promoten van vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet via ons matchingsplatform Haarlemmermeervoorelkaar 🌟

Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren en besturen via onze VrijwilligersAcademie 📚

• Jaarlijkse vrijwilligerswaardering tijdens de Verwendag 🎉

• Organiseren van de Beursvloer 🤝

• Advies bij maatschappelijk betrokken ondernemen 🏢

• Organiseren van Kennis- en inspiratiebijeenkomsten voor vrijwilligerscoördinatoren 🗣️

•       We bieden Extra begeleiding voor inwoners waar het doen van vrijwilligerswerk niet vanzelf gaat. 

•       De coördinatie van NLdoet in Haarlemmermeer

Vragen of meer informatie?

023-569 88 71
vrijwilligerscentrale@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp