VrijwilligersCentrale HAARLEMMERMEER

023 - 569 88 71
Waarmee kunnen wij u helpen?

Vragen VNG Vrijwilligerspolis

Bij vragen over de VNG Vrijwilligerspolis kun je contact opnemen met één van de binnendienst-medewerkers van Centraal Beheer Achmea:

 055 - 57 97 73

Vrijwilligersverzekering

Verzekeringen voor vrijwilligers 

De gemeente Haarlemmermeer vindt het vrijwilligerswerk van groot belang. Voor de vrijwilligers in Haarlemmermeer heeft de gemeente een verzekeringspakket afgesloten.

Voor wie?

Voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend:

 • Vrijwilligers en mantelzorgers bij hun werk voor aansprakelijkheid en ongevallen
 • Maatschappelijk stages van scholieren
 • Vrijwilligerswerk als onderdeel van gemeentelijke tegenprestatie

Alle vrijwilligers zijn verzekerd

 • Ongeacht hun leeftijd
 • Ook bij eenmalige activiteiten
 • Geen minimum aantal uren
 • Ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten

Informatie over de verzekering

Hier vind je de informatie over de verzekeringspakketten:

Voor wie niet?

=== ===
Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van deelname aan deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

Wat niet?

=== ===

 • Aansprakelijkheid voor het gebouw: denk bijvoorbeeld aan een dakpan die van een gebouw valt, bovenop het hoofd van een bezoeker. Of aan een bezoeker die in de kantine van de kapotte  barkruk valt.
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Vereniging van Eigenaren (VvE). Hier gaat het om een privébelang, geen maatschappelijk belang
 • Reizen naar gevaarlijke oorden zijn niet gedekt

Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente zijn altijd verzekerd

Stel, een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente doet vrijwilligerswerk in een andere gemeente. Dan is de vrijwilliger verzekerd op de polis van de gemeente waar hij woont. Heeft de andere gemeente ook vrijwilligersactiviteiten verzekerd? Of heeft de organisatie waarvoor hij het werk doet een eigen vrijwilligersverzekering waarop de schade van de vrijwilliger is verzekerd? Dan is de vrijwilliger via de andere gemeente waar die het werk doet, of via de vrijwilligersorganisatie verzekerd. De vrijwilliger uit een gemeente die de VNG Vrijwilligersverzekering heeft gesloten, is altijd verzekerd. Ook als de vrijwilliger werk doet voor een gemeente die deze verzekering niet heeft.

Vragen of meer informatie?

023-569 88 71
vrijwilligerscentrale@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp