VrijwilligersCentrale HAARLEMMERMEER

023 - 569 88 71
Waarmee kunnen wij u helpen?


Vragen VNG Vrijwilligerspolis

Bij vragen over de VNG Vrijwilligerspolis kun je contact opnemen met één van de binnendienstmedewerkers van Centraal Beheer Achmea: 
055 - 579 77 93

Verzekering

De gemeente Haarlemmermeer heeft twee verzekeringspakketten afgesloten die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken.

 Deze verzekering, die in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Centraal Beheer Achmea tot stand is gekomen, is per 1 januari 2009 ingegaan.

 De gemeente Haarlemmermeer beoogt hiermee het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk te benadrukken en de deelname aan vrijwilligerswerk te stimuleren.

Informatie over de verzekeringspakketten 

Voor wie?

Voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Voor wie niet?

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van deelname aan deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.


Vragen of meer informatie?

023-569 88 71
vrijwilligerscentrale@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp