VrijwilligersCentrale HAARLEMMERMEER

023 - 569 88 71
Waarmee kunnen wij u helpen?

column

Vrijwilligersvergoeding

Onkostenvergoeding

Als een vrijwilliger reis- of onkosten maakt dan is het billijk dat deze worden vergoed. De meeste organisaties doen dat ook. Op grond van de vrijwilligersregeling is het onder voorwaarden mogelijk om een belastingvrije vergoeding aan iemand te betalen. De overheid heeft aan deze vergoeding wel voorwaarden gesteld.

Voorwaarden voor het ontvangen van onkostenvergoeding

 • De vrijwilliger verricht werkzaamheden voor een organisatie zonder winstoogmerk
 • De organisatie mag geen BV of NV zijn
 • De vrijwilliger verricht het werk niet als zijn beroep
 • De vergoeding mag niet in verhouding staan tot de omvang van de werkzaamheden, dit met name gezien het tijdsbeslag
 • De vrijwilliger is niet bij de organisatie in dienstbetrekking (geen gezagsverhouding)
 • De overheid heeft bepaald dat een onkostenvergoeding van maximaal € 210,- per maand, tot een maximum van € 2100,- per jaar per vrijwilliger, niet hoeft te worden verantwoord. Bovendien mag een vrijwilliger niet meer dan € 5,50 per uur ontvangen, en jongeren tot 22 jaar € 3,25 per uur.

Let op: wanneer jij als vrijwilliger bij meerdere organisaties vrijwilligerswerk doet, dan zijn bovenstaande bedragen totaal bedragen. Je telt dus al je onkostenvergoedingen bij elkaar op en mag niet hoger uitkomen dan bovenstaande bedragen.

Uitkering en vrijwilligerswerk

Wanneer je een uitkering ontvangt is vrijwilligerswerk in principe een goede mogelijkheid om ‘bezig te blijven’. Het doen van vrijwilligerswerk in een uitkeringssituatie is echter wel aan regels gebonden. Deze regels kunnen verschillen per uitkering.

Op de website van de Rijksoverheid vindt je meer informatie over deze regels. Doe zelf ook altijd navraag bij jouw uitkerende instantie wanneer je vrijwilligerswerk wil gaan doen.

Belastingdienst introduceert formulier afzien vergoeding in 2023

Als je als organisatie een financiële vergoeding geeft aan een vrijwilliger, dan kan hij of zij daar van af willen zien. Onder voorwaarden is die vergoeding als gift aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting, dit was al zo. Maar de Belastingdienst stelt nu een formulier hiervoor beschikbaar, zodat je organisatie kan bevestigen dat de vrijwilliger afziet van zijn of haar vergoeding.

Werkt je organisatie met vrijwilligers, dan kun je een (financiële) vrijwilligersvergoeding geven. Deze vergoeding voor vrijwilligers moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ziet een vrijwilliger af van een vergoeding waar hij of zij wel recht op had, dan kan hij of zij een bedrag in aftrek brengen als gewone gift. Het drempelbedrag voor een gewone gift is 1% van je drempelinkomen (het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 van de inkomstenbelasting) met een minimum van € 60. Het bedrag boven deze drempel komt voor aftrek in de inkomstenbelasting in aanmerking. Er geldt een maximum van 10% van het drempelinkomen. Voor culturele ANBI’s (algemeen nut beogende instelling) is de regeling ruimer. Deze vrijwilligers mogen de gift verhogen met 25% tot een maximum van € 1.250. Om van deze aftrek te profiteren, moet de vrijwilliger wel een vrijwilligersverklaring van je organisatie hebben. 

Je organisatie vult deze verklaring in, zodat het voor de Belastingdienst duidelijk is dat de vrijwilliger afziet van een vergoeding. Met de vrijwilligersverklaring geeft je organisatie aan dat:

 • de Belastingdienst je organisatie heeft aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI);
 • de genoemde persoon voor je organisatie als vrijwilliger heeft gewerkt;
 • de vrijwilliger recht heeft op een vergoeding voor het verrichten van de werkzaamheden;
 • je organisatie bereid is om de vergoeding aan de vrijwilliger te betalen en dat er ook voldoende financiële middelen zijn;
 • dat de vrijwilliger heeft aangegeven dat hij in dat jaar afziet van het recht op uitbetaling van de vergoeding.

Vragen of meer informatie?

023-569 88 71
vrijwilligerscentrale@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp