VrijwilligersCentrale HAARLEMMERMEER

023 - 569 88 71
Waarmee kunnen wij u helpen?

Meer informatie?
Neem contact op met:

Marjo Frankhuizen<br/>Sociaal werker <br/>Marjo.Frankhuizen@meerwaarde.nl
Marjo Frankhuizen
Marjo.frankhuizen@meerwaarde.nl
023-  569 88 71

Mary van der Drift<br/>Coördinator VrijwilligersCentrale<br/>mary.vanderdrift@meerwaarde.nl
Mary van der Drift
mary.vanderdrift@meerwaarde.nl
023 - 569 88 71

Veiligheid

Als vereniging of vrijwilligersorganisatie wil je de zaken goed op orde hebben. Werk je als organisatie met minderjarigen en/of  kwetsbare cliënten, dan is de zorg voor een veilige omgeving essentieel.

In veilige handen

Je wilt ten slotte een situatie scheppen waarin kinderen en jongeren kunnen groeien en bloeien. Maatregelen nemen om seksueel misbruik te voorkomen horen daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

Om vrijwilligersorganisaties hierbij te helpen is er een themawebsite van In Veilige Handen ontwikkeld.

VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Vaak vragen organisaties om een VOG aan (potentiële) vrijwilligers.


Vragen of meer informatie?

023-569 88 71
vrijwilligerscentrale@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp